HUSTLER FASTRAK 54'

24 HP KAWASAKI ENGINE

HD FABRICATED DECK

4 YEAR /400 HR WARRANTYHUSTLER RAPTOR "52

24 HP KOHLER ENGINE

FABRICATED DECK

3 YEAR WARRANTY


HUSTLER RAPTOR SD 48"

25 HP KOHLER 7000 ENGINE

HD FABRICATED DECK

3 YEAR /300 HR WARRANTY​$3899.99.

$2999.99

$5999.99

$4499.99


HUSTLER RAPTOR 42"

22 HP KOHLER 7000 ENGINE

FABRICATED DECK

3 YEAR WARRANTY

​​


Raptor SDX 54"

23 hp Kawasaki Engine

3 year Warranty
$2799.99